Bởi {0}
logo
Huizhou Qinghan Garment Accessories Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Dệt nhãn/in ấn nhãn/cao su các bản vá lỗi/Da các bản vá lỗi/Silicone các bản vá lỗi
Thứ tự xếp hạng3 bán chạy nhất trong Miếng váEnvironmentally compliantYears in industry(8)Patents awarded (6)Testing instruments (9)